Software automatisering bij opticiens

Met behulp van cloudgebaseerde ERP-software kunnen opticiens de digitale transformatie in hun eigen winkel brengen.

Bedrijven van alle soorten kunnen profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. Welk systeem in detail geschikt is, hangt echter sterk af van de respectieve branche-affiliatie van het bedrijf. Opticiens vallen in het veld van de detailhandel. Dit resulteert in enkele specifieke vereisten voor een geschikt ERP-systeem, die we hieronder als voorbeeld zullen nemen. Er moet echter eerst worden benadrukt dat elk bedrijf uiteindelijk wordt gekenmerkt door zijn eigen vereisten, die verder gaan dan die van de industrie of daarvan kunnen afwijken. Om deze reden moet eerst de volgende vraag worden beantwoord: Wat is automatisering eigenlijk? In verband met ERP-systemen speelt automatisering ook een belangrijke rol, ongeacht de branche. Om deze reden is het slechts in beperkte mate mogelijk om te generaliseren welke functies en functies een geschikte ERP-software voor opticiens zouden moeten hebben.

Automatisering met ERP-software

In ons moderne, digitale tijdperk speelt automatisering een steeds belangrijkere rol. De term “automatisering” kan zowel verwijzen naar een werkproces als naar het resultaat ervan. Automatiseringen worden bijvoorbeeld gebruikt in productieprocessen. Hier slagen bedrijven erin om repetitieve werkprocessen automatisch door robots te laten uitvoeren, bijvoorbeeld door het gebruik van machines. Dit scheelt niet alleen personeel; foutpotentialen worden ook geminimaliseerd. Tegenwoordig is software automatisering ook van groot belang. Ze stellen bedrijven bijvoorbeeld in staat om af te zien van handmatig, duplicaat gegevensonderhoud. Door de kans op fouten tijdens handmatige overdracht te elimineren, neemt de kwaliteit van de gegevens toe. Gezien het feit dat deze ook wel de “olie van de 21e eeuw” worden genoemd, is dit een aanzienlijk voordeel. Automatisering speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in allerlei soorten bedrijven, ongeacht hun branche, op verschillende gebieden.

SaaS voor opticiens

Verschillende ERP-systemen verschillen op een aantal essentiële punten. Naast het scala aan functies speelt hier ook het licentiemodel een rol. In essentie kan er onderscheid gemaakt worden tussen on-premises systemen en de cloud. On-premises ERP-software wordt geïnstalleerd op de lokale servers van een bedrijf en vervolgens van daaruit bediend. Cloudsoftware wordt door de exploitant via internet aan bedrijven geleverd. Hiervoor moet een meestal maandelijks bedrag worden betaald. Dit omvat ook alle diensten met betrekking tot de software, zoals onderhoud en service in de vorm van updates. Om deze reden wordt cloudgebaseerde software vaak Software-as-a-Service (SaaS) genoemd. Vooral voor kleinere bedrijven, winkels en zelfstandigen zijn de kosten van SaaS betaalbaar, eenvoudiger alternatief voor on-premises systemen. On-premises systemen stellen bedrijven in staat om al hun gegevens zelf in hun eigen bedrijf te beheren. Bedrijven dragen hier echter ook de verantwoordelijkheid voor onderhoud en service.

ERP voor digitale transformatie in de detailhandel

Qua functionaliteit hebben opticiens vaak ook baat bij een CRM-module binnen het ERP-systeem. Een websiteverbinding is ook van bijzonder belang voor de strategie voor digitale transformatie, omdat het gedrag van klanten hier uitgebreid kan worden geanalyseerd. Uiteindelijk spelen warehouse management systemen (WMS) en kassasystemen ook een rol in de retail. Zoals eerder vermeld, is het vereiste scala aan functies echter altijd een individuele beslissing en moet deze uitsluitend afhankelijk worden gemaakt van de eigen omstandigheden en vereisten.